Har du husvagn eller husbil?Vi handhar Dometics garantiservice

Vi har hand om Dometics garantiservice. Denna anmälan kan fyllas i på hemsidan alt mailas orebro@electroluxservice.se ,ring ej då Electrolux kundtjänst ej handhar denna anmälan.Få med produkt+serienummer från typskylt inne i kylskåpet samt serviceadress och felbeskrivning.