Service

Här är du välkommen att beställa service på dina vitvaror.

För att kunna göra en preliminär felbedömning innan vi kommer ut till dig vill vi att du försöker beskriva felet så detaljerat som möjligt. Det är också viktigt att du anger produkt- och serienummer. För att möjliggöra snabbare kontakt – ange din e-postadress samt telefonnummer vi kan nå dig på dagtid.
Svensk Vitvaruteknik reparerar flertalet på marknaden förekommande varumärken. Under garanti- och reklamationstiden ska varumärkets auktoriserade service givare göra service på hushållsprodukter.

  • Fyll i formuläret nedan

  • Kontaktuppgifter

  • Fakturaadress (om annan än besöksadress)