Miljö- och kvalitetsarbete

Miljöpolicy

Vi skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Vi skall välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
 • Vi skall ta hand om och underhålla kunds produkt för att säkerställa lång livslängd och funktion.
 • Vi ska sträva efter att öka livslängd på kunds produkt genom att tillhandahålla god tillgänglighet på service.
 • Vi skall välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt så långt det är möjligt, till exempel effektivisera våra transporter till och från etableringsplats och planera inköp.
 • Vi skall källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Vi skall minska användningen av kemikalier med negativ miljöpåverkan så långt det är möjligt.
 • Vi skall öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder i syfte att skydda miljön.
 • Vi skall identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetsambition är att vara den ledande aktören och det givna varumärket inom installation, service och support av hemprodukterMed slutkunden i fokus, stark geografisk täckning och digitala tjänster möter vi kundens behov av enkelhet, tillgänglighet och kvalitet gällande service av hemprodukter.

Detta gör vi genom att:

 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
 • Vi skall ha hög tillgänglighet och effektiva utföranden.
 • Vi skall vara branschledande på digitala tjänster.
 • Vi skall vara branschledande avseende helhetslösningar för service inkluderat rådgivning vid köp, installation, service och reparation av vitvaror och andra hemprodukter
 • Utveckla och förvalta nära samarbete med ledande tillverkare inom respektive kategori av hemprodukter för att erbjuda branschledande service inom alla produktkategorier.
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.